Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)

  1. Hemen zaude::
  2. Hasiera
  3. Etxebizitzak
  4. Zerbitzuak
  5. Energia-ziurtagiria eskatu

EDPEnergia-ziurtagiria eskatu

Eduki nagusiaren hasiera

  • 1Datu pertsonalak
  • 2Hornidurarako datuak

Izartxoa (*) duten eremuak nahitaez bete behar dira.

Datu pertsonalak

Los datos personales facilitados en este formulario serán tratados por EDP Comercializadora, S.A.U. y por EDP Energía, S.A.U. para la gestión del producto o servicio que contrate.

Bezeroaren datuak

(00000000X | X0000000X)

Bi telefono-zenbakietako bat gutxienez nahitaezkoa da

* Funciona mantentze-zerbitzuaren bezero zara?:

Izaera pertsonaleko datuen babesa

1.- Datu pertsonalen bilketa eta tratamendua

Formularioan jasotako datu pertsonalen bilketa eta tratamendua EDP Energía, S.A.U.k eta EDP Comercializadora S.A.U.k soilik egingo dituzte, tratamenduaren arduradun gisa, egindako eskabideak eta planteatutako kontsultak atenditzeko eta haien jarraipena egiteko, Datuak Babesteko Araudi Orokorrean (EB 2016/679) eta hori garatzen duen araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

Webgunean jasotako formularioetan inola ere ez dira jasoko hirugarrenei dagozkien datu pertsonalak, eskatzaileak haien onespena aldez aurretik eta indarrean dagoen araudian exijitzen diren baldintzen arabera eskatzen duenean salbu, obligazio hori eta izaera pertsonaleko datuen inguruko beste edozer gai ez betetzeari berariazko izaerarekin erantzunez.

2.- Eskubideen ariketa

Datuen titularrak bere sarbide-, zuzenketa-, ezabapen-, aurkakotasun-, mugaketa- eta eramangarritasun-eskubideak gauzatu ditzake, legez ezarritako baldintzen arabera, baita emandako baimenak edozer unetan kendu ere, EDPri idatziz jakinaraziz honako helbide honetan: Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta-, Nº2, 33007 Oviedo. Era berean, eskubide horiek gauzatzeko, posta elektroniko bat bidali beharko du datu pertsonalekin batera honako helbide honetara: cclopd@edpenergia.es. Kasu bietan titularraren NANaren fotokopia bat erantsi beharko da.

Era berean, EDPko datuen babeserako ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan honako posta helbide honetan: Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta, 2 33007 Oviedo edo posta elektroniko honetan dpd.es@edpenergia.es, baldin eta datuen babesarekin lotutako zure eskubideetakoren bat urratu dela ulertzen baduzu; edo hala badagokio, erreklamazio bat jar daiteke Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, honako helbide honetan, Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madril.

Eduki nagusiaren bukaera