Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Hemen zaude::
 2. Hasiera
 3. Negozioak
 4. Gasa eta elektrizitatea
 5. Prezioak
 6. Sarbideen tarifak

EDPSarbideen tarifak

Eduki nagusiaren hasiera

Gasa

Tarifa hauek aplikatuko zaizkie prezio libreko hornikuntza kontratatuta daukaten bezeroei.

Prezioan sartzen dira merkatuko gasaren kostuaren osagai guztiak, hau da:

 • Gasanazioarteko hornitzaileei erostea , eta Espainiara inportatzea gasbide edo itsasontzi bidez (gas likidotua).
 • Gasa bezeroarengana helarazteko behar diren instalazioen erabileraren kostuari dagozkion: sarrerako tarifak edo bidesariak
  • Birgasifikazioaren bidesaria.
  • Garraio eta banaketaren bidesaria: Kapazitate-erreserbaren sariak (KES) eta kondukzio-sariak (KS) osatua.
  • Zisterna-deskargaren bidesaria (GNL denean bakarrik).
  • GNL itsasontzietara pasatzearen bidesaria (GNL denean bakarrik).
  • Itsasontzi-deskargaren bidesaria (GNL denean bakarrik).
  • Nazioarteko konexioetatik sartzeko bidesaria.
  • Lurpeko biltegiratzearen kanona.
  • GNL biltegiratzearen kanona: Birgasifikatzen denean bakarrik aplikatuko da.
 • Neurketa-ekipoaren alokairua eta BEZa.

Gas naturalaren sarrerako tarifak. IET/2445/2014 Agindua (B.O.E. 26/12/2014). IET/2736/2015 Argindua (B.O.E 18/12/2015)

Birgasifikazioaren bidesaria

Sari finkoa €/(kWh eguneko) hileko Sari aldakorra €/(kWh eguneko)/ hileko
0,019612 0,000116

Garraio eta banaketaren bidesaria. Kapazitate-erreserbaren saria (KES)

Sari finkoa €/(kWh eguneko) hileko Sari finkoa €/(kWh eguneko) hileko
0,010848 -

Garraio eta banaketaren bidesaria. Kondukzio-saria (KS)

Bidesaria Bidesari finkoa Sari finkoa (€/kWh eguneko hileko) Sari aldakorra (€/kWh)
1. bidesaria (P>60 bar)
1.1 0,034560 0,000847
1.2 0,030875 0,000682
1.3 0,028657 0,000615
2. bidesaria 2 (4 bar < P ≤ 60 bar) 2.1 0,253055 0,001934
2.2 0,068683 0,001543
2.3 0,044971 0,001249
2.4 0,041210 0,001121
2.5 0,037887 0,000983
2.6 0,034848 0,000852
Bidesaria Bidesari finkoa Sari finkoa (€ kontsumitzaileko hileko) Sari aldakorra (€/kWh)
Peaje 3 (P ≤ 4 bar) 3.1 2,53 0,029287
3.2 5,79 0,022413
3.3 54,22 0,016117
3.4 80,97 0,013012
Bidesaria Bidesari finkoa Sari finkoa (€/kWh eguneko hileko) Sari aldakorra (€/kWh)
  3.5 0,059258 0,002010

3.5 bidesaria: urtean 8 GWh-tik gorako kontsumoetarako.
* 2.4 bis, 2.5 bis edo 2.6 bis bidesariei automatikoki aplikatuko zaie 3.5 saria.

Lurpeko biltegiratzea

Sari finkoa €/kWh hileko Sari aldakorra €/kWh
Injekzioa Erauzketa
0,000411 0,000244 0,000131

Elektrizitatea

Merkatu liberalizatuan kontratatzea aukeratzen duten bezeroek, komertzializatzaile batekin, EDP bezalako batekin, kontratatu ahal izango dute hornikuntza, azken errekurtsoko tarifaz bestelako prezioan..

Bezero horien fakturazioa komertzializatzailearekin kontratatutako prezioaren arabera egingo da, eta prezio horretan sartu ohi dira merkatuko energiaren kostuaren osagaiak:

 • Elektrizitatea Pool-ean erostea.
 • Garraioko eta banaketako sareak erabiltzearen bidesariak edo sarrerako tarifak. Osagai hauek dituzte: potentzia-saria, energia-saria eta erreaktiboaren osagarria..
 • Neurketa-ekipoaren alokairua eta zergak (Energia-zerga eta BEZ).

Sarrerako tarifen aplikazioa

Tarifa Tentsioa Potentzia Periodos
2.0A <1KV ≤10KW 1-2 ordualdi
2.0DHA <1KV ≤10KW
2.0DHS <1KV ≤10KW 3 ordualdi
2.1A <1KV >10KW y ≤15KW 1-2 ordualdi
2.1DHA <1KV >10KW y ≤15KW
2.1DHS <1KV >10KW y ≤15KW 3 ordualdi
3.0A <1KV S/R
3.1A ≥1KV y <36KV ≤450KW
6.1 ≥1KV y <36KV >450KW ordualdiren batean 6 ordualdi
6.2 ≥1KV y <72,5KV S/R
6.3 ≥72,5KV y <145KV S/R
6.4 ≥145KV S/R
6.5 Nart. konex. S/R

ERREFERENTZIAK: ES: €/kWh. PS: €/kW eta urteko. SF: €/kVArh. M/G Murrizketarik gabe

3.1A Goi Tentsioko Sarrerako Tarifak

Tarifa 1 Ordualdia
2 Ordualdia
3 Ordualdia
3.1A Ps
59,173468 36,490689 8,367731
Es
0,014335 0,012754 0,007805

REFERENCIAS: TE: €/kWh. TP: €/kW y año. TF: €/kVArh. S/R: Sin restricción

6 ordualdiko Goi Tentsioko Sarrerako Tarifak

Tarifak  1 Ordualdia 2 Ordualdia 3 Ordualdia 4 Ordualdia 5 Ordualdia 6 Ordualdia
6.1A Tp 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
Te 0,026674 0,019921 0,010615 0,005283 0,003411 0,002137
6.1B Tp 31,020989 15,523919 11,360932 11,360932 11,360932 5,183592
Te 0,021822 0,016297 0,008685 0,004322 0,002791 0,001746
6.2 Tp 22,158348 11,088763 8,115134 8,115134 8,115134 3,702649
Te 0,015587 0,011641 0,006204 0,003087 0,001993 0,001247
6.3 Tp 18,916198 9,466286 6,927750 6,927750 6,927750 3,160887
Te 0,015048 0,011237 0,005987 0,002979 0,001924 0,001206
6.4 Tp 13,706285 6,859077 5,019707 5,019707 5,019707 2,290315
Te 0,008465 0,007022 0,004025 0,002285 0,001475 0,001018
6.5 Tp 13,706285 6,859077 5,019707 5,019707 5,019707 2,290315
Te 0,008465 0,007022 0,004025 0,002285 0,001475 0,001018

ERREFERENTZIAKS: ES: €/kWh. PS: €/kW eta urteko. SF: €/kVArh. M/G: Murrizketarik gabe

Behe Tentsioko Sarrerako Tarifak

Tarifa 1. Ordualdia 2. Ordualdia 3. Ordualdia
2.0A Ps 38,043426    
Es 0,044027    
2.0DHA Ps 38,043426 38,043426  
Es 0,062012 0,002215  
2.0DHS Ps
34,043426  34,043426  34,043426
Es
0,062012 0,002879 0,000886
2.1A Ps
44,444710    
Es
0,057360    
2.1DHA Ps
44,444710  44,444710  
Es
0,074568 0,013192  
2.1DHS Ps
44,444710  44,444710  44,444710
Es
0,074568 0,017809 0,006596
3.0A Ps
40,728885 24,437330 16,291555
Es
0,018762 0,012575 0,004670

ERREFERENTZIAK: TE: €/kWh. TP: €/kW y año. TF: €/kVArh. S/R: Sin restricción

Energia erreaktiboaren osagarria

COS Tf
0,80 ≤ COS φ < 0,95 0,041554
COS φ < 0,80 0,062332

REFERENCIAS: ES: €/kWh. PS: €/kW eta urteko. SF: €/kVArh. M/G: Murrizketarik gabe

Eduki nagusiaren bukaera