RESPUESTAOK

Gestiones online

Comienza el contenido principal

Sol·licitar reconnexions

Les dades que introdueixis en el formulari següent seran registrades en un fitxer electrònic.

(*) Dades obligatòries

Identificació del titular del contracte

Aquesta adreça de correu electrònic serà utilitzada per realitzar la confirmació de la gestió.

Dades de les factures

* Introdueixi el número que hi ha en la seva factura o en el seu document de pagament a nivell del camp "Núm. de factura", de tantes factures com s'hagi indicat.Documents de pagament

* Afegeixi els documents de pagament escanejats, tenint en compte que s'han d'afegir tants documents de pagament com nombre de factures hagi indicat anteriorment. Els por afegir junts en un únic arxiu o bé en diversos arxius

A continuació es pot descarregar un exemple de factura i de document de pagament

*

Fin del contenido principal

Empieza el servicio pie

RESPUESTAOK

Termina el servicio pie