RESPUESTAOK

Gestiones online

Comienza el contenido principal

Reclamacions

El servei d'atenció al client d'EDP ENERGÍA es troba disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

Per sol·licitar-ne més informació, empleni aquest formulari:

Les dades que introdueixis en el formulari següent seran registrades en un fitxer electrònic.

(*) Dades obligatòries

Formulari de reclamació
*

Protecció de dades de caràcter personal

1.- Recollida i tractament de dades de caràcter personal

La recollida i el tractament de dades de caràcter personal obtingudesen el formulari seran tractats únicament per EDP Energía, S.A.U. i EDP Comercializadora, S.A.U., com a responsables del tractament, per a l'atenció i el seguiment de les sol·licituds i les consultes plantejades, d'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE2016/679) i la normativa que el desplega.

Als formularis que consten al lloc web, no s'hi podran incloure en cap cas dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, llevat que el sol·licitant hagi obtingut amb caràcter previ el consentiment corresponent d'acord amb els termes que exigeix la normativa vigent. El sol·licitant respondrà amb caràcter exclusiu de l'incompliment d'aquesta obligació i de qualsevol altra en matèria de dades de caràcter personal.

2.- Exercici de drets

El titular de les dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat d'acord amb els termes establerts legalment, així com retirar en qualsevol moment els consentiments atorgats, comunicant-ho per escrit a EDP, a l'adreça següent: Dirección de Asesoría Jurídica, Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta-, 2, 33007 Oviedo. Així mateix, pot exercir els drets esmentats enviant un correu electrònic amb les seves dades personals a cclopd@edpenergia.es. En ambdós casos caldrà adjuntar a la comunicació una fotocòpia del DNI del titular.

Igualment, es podrà posar en contacte amb el delegat de protecció de dades d'EDP a l'adreça postal següent: Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta-, 2, 33007 Oviedo, o mitjançant l'adreça electrònica cclopd@edpenergia.es, en cas que entengui vulnerat algun dels seus drets relacionats amb la protecció de dades, o, si s'escau, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça C/ de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Fin del contenido principal

Empieza el servicio pie

RESPUESTAOK

Termina el servicio pie