RESPUESTAOK

Gestiones online

Comienza el contenido principal

Erreklamazioak

EDP ENERGÍAren bezeroen arretarako zerbitzua erabilgarri dago eguneko ordu guztietan eta asteko egun guztietan.

Informazio gehiago eskatzeko, bete formulario hau:

Ondorengo formularioan sartzen dituzun datuak fitxategi elektroniko batean erregistratuko dira.

(*) Nahitaezko datuak

Erreklamatzeko formularioa
*

Izaera pertsonaleko datuen babesa

1.- Izaera pertsonaleko datuak jasotzea eta horien tratamendua egitea

Formularioan jasotako izaera pertsonaleko datuak jasotzeaz eta horien tratamendua egiteaz EDP Energía, S.A.U. eta EDP Comercializadora, S.A.U., arduratuko da solik, planteatutako eskaerak eta kontsultak artatzeko eta horiei jarraipena egiteko tratamenduaren arduradun gisa, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (UE UE2016/679) eta horren garapen-araudiak ezarritakoaren arabera.

Webgunean jasotako formularioetan inola ere ez dira jasoko dagozkien hirugarrenei datu pertsonalak, eskatzaileak haien onespena aldez aurretik eta indarrean dagoen araudian exijitzen diren baldintzen arabera eskatzen duenean salbu, obligazio hori eta izaera pertsonaleko datuen inguruko beste edozer gai ez betetzeari berariazko izaerarekin erantzunez.

2.- Eskubideak gauzatzea

Datuen titularrak bere sarbide-, zuzenketa-, ezabapen-, aurkakotasun-, mugaketa- eta eramangarritasun-eskubideak gauzatu ditzake, legez ezarritako baldintzen arabera, baita emandako baimenak edozer unetan kendu ere, EDPri idatziz jakinaraziz honako helbide honetan: Dirección de Asesoría Jurídica, Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta-, Nº2, 33007 Oviedo. Era berean, eskubide horiek gauzatzeko, posta elektroniko bat bidali beharko du datu pertsonalekin batera honako helbide honetara: cclopd@edpenergia.es. Kasu bietan titularraren NANaren fotokopia bat erantsi beharko da.

Era berean, EDPko datuen babeserako ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan honako posta helbide honetan: Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta, 2 33007 Oviedo edo posta elektroniko honetan cclopd@edpenergia.es, baldin eta datuen babesarekin lotutako zure eskubideetakoren bat urratu dela ulertzen baduzu; edo hala badagokio, erreklamazio bat jar daiteke Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, honako helbide honetan, Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madril.

Fin del contenido principal

Empieza el servicio pie

RESPUESTAOK

Termina el servicio pie